Sigara ve cinsellik, sık sık bir araya gelen iki terimdir. Halk arasında olumlu bir şekilde birleşen sigara ve cinsellik kelimeleri, tıpta son derece olumsuz bir şekilde bir araya gelir. Konu ile ilgili pek çok yanılgı, baba adaylarının cinsel hayattaki rollerini kaybetmesine sebep olur. Cinsel ilişkiden önce, sonra ya da ilişki sırasında sigara içmenin, girilen ilişkiyi daha kaliteli hâle getirdiği yanılgısı, aslında cinsel hayatın bitirebilecek bir konudur. Çünkü cinsel ilişki, sadece seksüel penetrasyondan ibaret değildir. Sağlıklı bir cinsel ilişki yaşamak ve çocuk sahibi olmak; sağlıklı, kaliteli, yeterli ve hareketli spermler ile mümkündür. Peki cinselliği pek çok yönden etkileyen sigara sperm hareketliliğini etkiler mi?

Sigara Cinsel Yaşamı Etkiler mi?

Çiftler arasındaki sigara ve cinsellik konusu düşünüldüğünde, bunun keyifli bir aktiviteye dönüştüğü görülebilir. Baba adayları cinsel ilişki sırasında sigaralarını yaktıklarında, ilişkiyi daha kaliteli ve keyifli bir hâle getirdiklerini düşünebilirler. Çünkü sigaranın, kısa süreliğine kan damarlarını daraltma etkisi vardır. Bu da yaklaşık bir dakika için erkeğin ereksiyon olduğunu hissetmesine sebebiyet verir. Fakat bu durum, sigaranın penisi kandırması olarak yorumlanabilir. 

Sigaranın penis ve damarlar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, cinsel yaşamı etkilemesi de kaçınılmaz olur. Sigara doğrudan ya da dolaylı olarak cinsel yaşamı etkiler. Sperm kalitesi için beslenme ne kadar önemliyse, sigara tüketimi de o kadar önemlidir. Sperm kalitesi, vücuda alınan her şeyden etkilenir ve sigara içen erkeklerde sperm kalitesi ciddi oranda düşebilir.  

Sigaranın Cinsel Yaşama Verdiği Zararlar Nelerdir?

Sigara ve cinsellik, bir arada düşünülmemesi gereken konulardır. Hayatın her alanında olumsuz etki gösterebilen sigaranın cinsel yaşama verdiği zararlar, çok daha büyük boyutlara ulaşabilir. Sertleşme bozuklukları, sigaranın cinsel yaşama verdiği zararların başında gösterilebilir. Çünkü sertleşme, cinsel yaşamın kalitesi için en önemli konulardan biridir. 

Erkekte ortaya çıkan bir sertleşme bozukluğu, cinsel ilişkiyi imkânsız hâle getirebilir. Ereksiyon süresi kısa olan bir penis ile uzun süren bir cinsel ilişki mümkün olmaz. Dolayısıyla cinsel ilişkiden haz alınmaz ve başarısız bir ilişki deneyimi yaşanır. Bu durum kadını mutsuz edebileceği gibi erkekte psikolojik sorunlara bile yol açabilir. 

Sigara Sperm Kalitesini Etkiler mi?

Sigaranın spermler üzerinde geçici ve kalıcı etkileri olabilir. Sigara ve cinsellik olguları bir araya geldiğinde, bu durumdan en çok zararlı çıkan spermler olur. Sigara kullanım sürecinde sperm kalitesi, baba olmayı engelleyecek kadar düşebilir. Uzun süreli ve yoğun sigara kullanımı ise sperm DNA hasarı gibi ciddi sorunlara yol açar. DNA hasarı bulunan spermler ile baba olmak oldukça zordur. Ayrıca doğacak çocukta da bu durumun etkileri görülebilir.

Eğer sigara kullanımı kalıcı bir etki yaratmadıysa, sigarayı bıraktıktan sonra sperm kalitesi yükselebilir. Bu nedenle sigaranın geç olmadan bırakılması önemlidir. Spermler kalıcı zararlar görmeden sigara bırakıldığında, hızlı bir şekilde olmasa da zamanla sperm kalitesinde artış görülebilir. 

Sigara İçen Erkeklerde Sperm Sayısı Azalır mı?

Sigara içen erkeklerin baba olmasını engelleyen durumlardan biri de sperm sayısıdır. Sperm sayısı ne kadar çok olursa baba olma şansı o kadar artar. Fakat sigara, meni içerisindeki sağlıklı sperm sayısını her geçen gün biraz daha azaltır. Sperm sayısının az olması ise baba olma denemelerinin sonuçsuz kalmasına sebep olur. Çocuk sahibi olmak isteyen baba adaylarının, sigarayı en kısa sürede bırakması gerekir. Genellikle 10 yıldan uzun süredir içici olan baba adaylarında ciddi ve kalıcı etkiler görülebilir. Dolayısıyla sigara içilen her gün sperm sayısı ve baba olma ihtimali yavaş yavaş azalır. 

Sigaranın Üreme Sağlığına Verdiği Zararlar Nelerdir?

Pasif içiciliğin de cinsel sağlığı olumsuz etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle sigara ve cinsellik, çiftlerin birlikte değerlendirmesi gereken bir durumdur. Partnerlerden birinin sigara içmesi, diğerinin üreme sağlığını da etkileyebilir. Erkeklerdeki en belirgin zarar sertleşme bozukluğu iken kadınlarda da doğurganlığı azaltma gibi olumsuz bir etkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında sigaranın kadın üreme sağlığına olan zararı da baba olma ihtimalini düşüren durumlardan biridir. 

Sigaranın erkeklerde üreme sağlığına verdiği zararlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Sertleşme kabiliyetinin önemli ölçüde yitirilmesi (iktidarsızlık)
  • Cinsel birleşme sırasında sertliğin kaybolması
  • Sertleşmeyi sağlayan kan akışında azalma
  • Penisteki damarların duvar yapısının bozulması
  • Damarların içerisinde plak oluşması ve damarların tıkanması
  • Sigara nedeniyle ortaya çıkan kanserin cinsel işlev bozukluğu yaratması
  • Kanserden dolayı üreme işlevinin tamamen kaybolması