Erkek doğurganlığı ile kemoterapi arasında direkt bir ilişki vardır. Esasında sadece kemoterapi değil, diğer kanser tedavileri de erkek doğurganlığını etkiler. Bu etkinin şiddetine bağlı olarak doğurganlık kaybedilerek, kısırlık meydana gelebilir.

Kemoterapi ve Erkek Doğurganlığı

Kanser, günümüzün en ciddi hastalıklarından biridir. Ölümcül olan bu hastalığın tedavisi de hem uzun hem de zordur. Kanser için uygulanabilecek kemoterapi, radyoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri vardır. Tümörün bulunduğu yere ve hastalığın şiddetine bağlı olarak tedavi seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Kemoterapi, günümüzde en fazla tercih edilen kanser tedavisi olarak dikkat çeker.

Kemoterapi, kanserli hücrelerin yok edilmesi ve bu hücrelerin çoğalmasının engellenmesi için uygulanan bir tedavidir. Tedavi, damar yoluyla verilen ilaçlarla yapılır. Dolayısıyla sadece kanserli bölgeye değil, vücudun tamamına ilgili ilaçlar verilmiş olur. Tam bu noktada erkek doğurganlığı ve kemoterapi arasındaki ilişkinin olup olmadığı merak edilir.

Kanserin kendisi üreme sistemine zarar vererek kısırlığa yol açabileceği gibi, kemoterapi de benzer etkiye neden olabilir. Oluşan kısırlık, kalıcı veya geçici olur.

Kemoterapi Spermlere Zarar Verir Mi?

Kemoterapi tedavisinin erkek doğurganlığına etkileri konusunda, merak edilen farklı hususlar vardır. Bunların başında, kemoterapinin spermlere zarar verip vermediğidir. Kullanılacak kemoterapi ilaçları, spermleri öldürebilir, üretimlerini engelleyebilir ve erkek doğurganlığını olumsuz olarak etkileyebilir. Ancak bu etkilerin hangilerinin görüleceği ve şiddetinin ne olacağını belirleyen farklı unsurlar vardır.

Kanser olan ve kemoterapi gören kişilerin tamamının spermlerinin zarar göreceği ve kısırlık yaşayacağını ifade etmek doğru olmayacaktır. Bazı hastalar, uygulanan tedaviden hiç zarar görmezken, bazılarında ise kalıcı veya geçici kısırlık ortaya çıkabilir.

Kemoterapinin Erkek Doğurganlığına Etkilere Nelere Göre Değişir?

Kemoterapinin erkek doğurganlığına olan etkileri, farklı unsurlara göre değişir. Bu unsurlara ilişkin detaylar şu şekildedir:

·      Kanser Türü

Kanser türü, bu noktadaki en önemli etkenlerden biridir. Özellikle testis bölgesinde meydana gelen kanserler, erkek doğurganlığını fazlasıyla etkiler. Kemoterapi tedavisi, direkt olarak bu bölgeyi hedefleyeceği için, üreme sisteminin zarar görme riski yüksektir.

·      İlaç Türü

Kemoterapi tedavisinde, kanserli hücrelerin türü ve tümörün büyüklüğüne bağlı olarak farklı ilaçlar verilir. Yani her kanser hastasına uygulanan kemoterapi farklıdır. Burada kullanılan ilaçların türü, kemoterapinin erkek doğurganlığı üzerine olan etkilerinde belirleyicidir. Erkek doğurganlığını olumsuz etkileme olasılığı bulunan bazı kemoterapi ilaçları şu şekildedir:

 • Aktinomisin D
 • Busulfan
 • Klorambusil
 • Sisplatin
 • Sitarabin
 • Karboplatin
 • Karmustin
 • İfosfamid
 • Lomustin
 • Melfalan
 • Prokarbazin

·      İlaç Dozu

İlaçların türü kadar, dozu da önemlidir. Kanserin türü ve derecesine bağlı olarak kemoterapi ilaçlarının dozu belirlenir. Doz ne kadar yüksek olursa, spermi meydana getiren hücrelere zararı o kadar yüksek olur. Fakat bu, düşük doz kullanılan ilaçların zararsız olduğu anlamına gelmemektedir.

Bazı hastalarda, birden fazla ilaç kullanımı gerekir. Böyle durumlarda ilaçların kombinasyonuna bağlı olarak sperm hasarı daha fazla olabilir.

·      Tedavi Süresi

Kemoterapi süresi, hastalığa bağlı olarak farklılık gösterir. Bazı hastalara 4 hafta arayla kemoterapi kürü uygulanırken, bazı hastalara ise haftalık kür uygulanır. Ayrıca uygulanan kür sayısı da farklılık gösterir. Dolayısıyla tedavinin toplam süresi, kemoterapinin erkek doğurganlığı üzerine etkilerinde belirleyicidir.

·      Hastanın Yaşı ve Tıbbi Geçmişi

Bu noktadaki bir diğer etken hastanın yaşı ve tıbbi geçmişidir.

Kemoterapi Sonrası Erkek Doğurganlığını Koruma Yolları

Kemoterapi sonrasında meydana gelen kısırlık, büyük oranda geçicidir ve herhangi bir tedaviye gerek kalmaksızın kendiliğinden geçer. Kendiliğinden iyileşme süresi 4-6 hafta olabileceği gibi 8-12 ay da olabilir.

Vücudun dinlenmesi, kendisini toplaması ile birlikte sperm üretimi ve kalitesi eski haline dönmeye başlayacaktır. Bu noktada biraz sabırlı olmak gerekir.

Kemoterapi sonrasında çocuk sahibi olmayı planlayanlar, bu durumu mutlaka doktorlarına bildirmelidir. Böylece tedavi, bu husus dikkate alınarak planlanır. Ayrıca alınacak farklı koruma yolları da vardır. Bunlar ise şu şekildedir:

·      Sperm Dondurma

Bazı kanser türlerine uygulanan kemoterapi tedavisi sonrasında kısırlığın tamamen geçip geçmeyeceğini öngörmek mümkün olmayabilir. Bazı tedavilerde ise kısırlığın kalıcı olacağı kesindir. Böyle durumlarda sperm dondurma yöntemi kullanılır. Tedavi öncesinde erkekten alınan spermler dondurulur ve baba olmayı planladığı dönemde kullanılır.

·      Testis Dokusu Dondurma

Testis dokusu dondurma, bu aşamadaki bir diğer yöntemdir. Testis dokusu, içerisinde çok sayıda salgılanmamış sperm bulundurulur. Dondurulan doku içerisindeki spermler, daha sonra kullanılarak sağlıklı bir gebelik oluşturulabilir.

·      Radyasyon Kalkanı

Radyasyon kalkanı, tedavinin radyoterapi ile yapılması durumunda uygulanan bir koruma yöntemidir. Testislere radyasyon koruma kalkanı yerleştirilir ve böylece testislerin uygulanan radyasyondan etkilenmesinin önüne geçilir.

Kanser tedavisinde esas olan kanserli hücrelerin tamamen yok edilmesi ve tekrar ortaya çıkmasının engellenmesidir. Bunun için sağlıklı dokulara verilecek zarar dahi göze alınır. Kemoterapi ile erkek doğurganlığı arasındaki ilişki de, tam olarak bu yaklaşıma dayanır. Dolayısıyla kemoterapi sonrasında çocuk sahibi olmak isteyenlerin proaktif bir yaklaşımı benimsemesi daha doğru olacaktır.

GeminiLab ile spermiyogram testinizi evinizde yapmanız artık mümkün!

Nasıl mı?

📌http://geminilab.co sitemize girerek size uygun tarih ve saati seçerek siparişinizi oluşturunuz.

📌Kullanıcılarımız benzersiz kodlar ile sisteme tanımlanmaktadır, laboratuvar süreci de dahil olmak üzere tüm süreç bu kodlar üzerinden yürüterek kişinin mahremiyetini koruyoruz.

📌Seçmiş olduğunuz tarih ve saat aralığında özel kuryemiz Gemini Sperm Toplama Kitini adresinize getiriyor.

📌Teslim aldıktan sonra kullanım kılavuzuna göre dilediğiniz zaman örneğinizi hazırlayabilirsiniz.

📌Örneğinizi hazırladığınızda siparişiniz sonrası size özel olarak açılan kullanıcı hesabınıza giriş yaparak “Kurye Çağır” butonuna basınız. Basmanız sonrası özel kuryemiz adresinizden kiti alıp laboratuvara incelenmesi için ulaştırmaktadır. Partner laboratuvarımızda yapılan mikroskobik inceleme sonucunda raporunuz aynı gün kullanıcı hesabınıza yüklenmektedir.
Hepsi bu kadar!